Lĩnh vực hoạt động

Sản phẩm nổi bật

Xem thêm
ban-mat-3-canh-kistem

Bàn mát 3 cánh KisTem

vanphatkitchen.com

ban-dong-3-canh-kistem

Bàn đông 3 cánh KisTem

vanphatkitchen.com

ban-dong-2-canh-kistem

Bàn đông 2 cánh KisTem

vanphatkitchen.com

ban-mat-2-canh-kistem

Bàn mát 2 cánh KisTem

vanphatkitchen.com

tu-mat-6-canh-berjaya

Tủ mát 6 cánh Berjaya

vanphatkitchen.com

tu-mat-4-canh-berjaya

Tủ mát 4 cánh Berjaya

vanphatkitchen.com

tu-u-bot-32-khay

Tủ ủ bột 32 khay

vanphatkitchen.com

tu-u-bot-16-khay

Tủ ủ bột 16 khay

vanphatkitchen.com

may-tron-bot-40-lit

Máy trộn bột 40 lít

vanphatkitchen.com

may-tron-bot-30-lit

Máy trộn bột 30 lít

vanphatkitchen.com

may-tron-bot-20-lit

Máy trộn bột 20 lít

vanphatkitchen.com

may-tron-bot-15-lit

Máy trộn bột 15 lít

vanphatkitchen.com

may-tron-bot-10-lit

Máy trộn bột 10 lít

vanphatkitchen.com

may-tron-bot-7-lit

Máy trộn bột 7 lít

vanphatkitchen.com

may-tron-bot-5-lit

Máy trộn bột 5 lít

vanphatkitchen.com

may-chia-bot-berjaya

Máy chia bột berjaya

vanphatkitchen.com

bep-chien-mat-phang

Bếp chiên mặt phẳng

vanphatkitchen.com

ke-inox-nhieu-tang

Kệ inox nhiều tầng

vanphatkitchen.com

bep-au-6-hong-van-phat

Bếp âu 6 họng

vanphatkitchen.com

bep-au-4-hong-van-phat

Bếp âu 4 họng

vanphatkitchen.com

bep-au-2-hong-van-phat

Bếp âu 2 họng

vanphatkitchen.com

bep-a-kieng-to

Bếp á kiềng tô

vanphatkitchen.com

bep-a-kieng-banh-u

Bếp á kiềng bánh ú

vanphatkitchen.com

quay-bar-chat-luong

Quầy bar chất lượng

vanphatkitchen.com

quay-cafe-mini

Quầy cafe mini

vanphatkitchen.com

quay-tra-sua-mini

Quầy trà sữa mini

vanphatkitchen.com

quay-bar-mini

Quầy bar mini

vanphatkitchen.com

quay-pha-che-mini

Quầy pha chế mini

vanphatkitchen.com

quay-cafe-thong-dung

Quầy cafe thông dụng

vanphatkitchen.com

quay-bar-thong-dung

Quầy bar thông dụng

vanphatkitchen.com

quay-tra-sua-nho

Quầy trà sữa nhỏ

vanphatkitchen.com

quay-cafe-nho

Quầy cafe nhỏ

vanphatkitchen.com

quay-bar-nho

Quầy bar nhỏ

vanphatkitchen.com

quay-pha-che-nho

Quầy pha chế nhỏ

vanphatkitchen.com

quay-cafe-hien-dai

Quầy cafe hiện đại

vanphatkitchen.com

quay-bar-hien-dai

Quầy bar hiện đại

vanphatkitchen.com

quay-cafe-cao-cap

Quầy cafe cao cấp

vanphatkitchen.com

quay-pha-che-cao-cap

Quầy pha chế cao cấp

vanphatkitchen.com

quay-bar-cao-cap

Quầy bar cao cấp

vanphatkitchen.com

quay-pha-che-cafe

Quầy pha chế cafe

vanphatkitchen.com

quay-cafe-inox-dep

Quầy cafe inox đẹp

vanphatkitchen.com

quay-bar-inox-dep

Quầy bar inox đẹp

vanphatkitchen.com

quay-cafe-inox-nho

Quầy cafe inox nhỏ

vanphatkitchen.com

quay-bar-inox-nho

Quầy bar inox nhỏ

vanphatkitchen.com

tu-hap-com-20-khay

Tủ hấp cơm 20 khay

vanphatkitchen.com

tu-hap-com-16-khay

Tủ hấp cơm 16 khay

vanphatkitchen.com

tu-hap-com-12-khay

Tủ hấp cơm 12 khay

vanphatkitchen.com

tu-hap-com-10-khay

Tủ hấp cơm 10 khay

vanphatkitchen.com

tu-hap-com-8-khay

Tủ hấp cơm 8 khay

vanphatkitchen.com

tu-hap-com-6-khay

Tủ hấp cơm 6 khay

vanphatkitchen.com

tu-hap-com-4-khay

Tủ hấp cơm 4 khay

vanphatkitchen.com

tu-say-chen-1-canh

Tủ sấy chén 1 cánh

vanphatkitchen.com

tu-say-chen-2-canh

Tủ sấy chén 2 cánh

vanphatkitchen.com

tu-mat-2-canh-berjaya

Tủ mát 2 cánh Berjaya

vanphatkitchen.com

ban-mat-2-canh-berjaya

Bàn mát 2 cánh Berjaya

vanphatkitchen.com

vi-thoat-san

Vỉ thoát sàn

vanphatkitchen.com

bay-mo-cong-nghiep

Bẫy mỡ công nghiệp

vanphatkitchen.com

bay-mo-tong

Bẫy mỡ tổng

vanphatkitchen.com

bay-mo-nha-hang

Bẫy mỡ nhà hàng

vanphatkitchen.com

bay-mo-inox-304

Bẫy mỡ inox 304

vanphatkitchen.com

noi-nau-pho-150-lit

Nồi nấu phở 150 lít

vanphatkitchen.com

noi-nau-pho-120-lit

Nồi nấu phở 120 lít

vanphatkitchen.com

noi-nau-pho-100-lit

Nồi nấu phở 100 lít

vanphatkitchen.com

noi-nau-pho-80-lit

Nồi nấu phở 80 lít

vanphatkitchen.com

noi-nau-pho-60-lit

Nồi nấu phở 60 lít

vanphatkitchen.com

noi-nau-pho-50-lit

Nồi nấu phở 50 lít

vanphatkitchen.com

noi-nau-pho-40-lit

Nồi nấu phở 40 lít

vanphatkitchen.com

noi-nau-pho-30-lit

Nồi nấu phở 30 lít

vanphatkitchen.com

noi-nau-pho-20-lit

Nồi nấu phở 20 lít

vanphatkitchen.com

bep-au-6-hong-berjaya

Bếp âu 6 họng Berjaya

vanphatkitchen.com

bep-au-4-hong-berjaya

Bếp âu 4 họng Berjaya

vanphatkitchen.com

bep-au-2-hong-berjaya

Bếp âu 2 họng Berjaya

vanphatkitchen.com

lo-quay-vit-bang-than

Lò quay vịt bằng than

vanphatkitchen.com

lo-nuong-than-inox-304

Lò nướng than inox 304

vanphatkitchen.com

lo-nuong-than-hoa-inox

Lò nướng than hoa inox

vanphatkitchen.com

tu-inox-co-bon-rua

Tủ inox có bồn rửa

vanphatkitchen.com

tu-inox-cua-mo

Tủ inox cửa mở

vanphatkitchen.com

tu-inox-cua-lua

Tủ inox cửa lùa

vanphatkitchen.com

tu-inox-co-hoc-keo

Tủ inox có hộc kéo

vanphatkitchen.com

tu-hap-com-inox-20kg

Tủ hấp cơm inox 20kg

vanphatkitchen.com

tu-hap-com-inox-30kg

Tủ hấp cơm inox 30kg

vanphatkitchen.com

tu-hap-com-inox-50kg

Tủ hấp cơm inox 50kg

vanphatkitchen.com

tu-hap-com-inox-60kg

Tủ hấp cơm inox 60kg

vanphatkitchen.com

tu-hap-com-inox-70kg

Tủ hấp cơm inox 70kg

vanphatkitchen.com

tu-hap-com-inox-80kg

Tủ hấp cơm inox 80kg

vanphatkitchen.com

tu-hap-com-inox-100kg

Tủ hấp cơm inox 100kg

vanphatkitchen.com

tu-ham-nong-khay-com

Tủ hâm nóng khay cơm

vanphatkitchen.com

phin-loc-mo

Phin lọc mỡ

vanphatkitchen.com

van-chan-lua

Van chặn lửa

vanphatkitchen.com

ong-tieu-am

Ống tiêu âm

vanphatkitchen.com

motor-quat-hut

Motor quạt hút

vanphatkitchen.com

van-tiet-luu-ong-gio

Van tiết lưu ống gió

vanphatkitchen.com

ong-dan-khoi

Ống dẫn khói

vanphatkitchen.com

tu-ham-nong-com-canh

Tủ hâm nóng cơm canh

vanphatkitchen.com

xe-day-canh

Xe đẩy canh

vanphatkitchen.com

xe-day-chia-phan-khay

Xe đẩy chia phần khay

vanphatkitchen.com

xe-day-thu-gom-rac

Xe đẩy thu gom rác

vanphatkitchen.com

xe-day-khay-com

Xe đẩy khay cơm

vanphatkitchen.com

xe-day-inox-3-tang

Xe đẩy inox 3 tầng

vanphatkitchen.com

xe-day-inox-2-tang

Xe đẩy inox 2 tầng

vanphatkitchen.com

xe-day-inox-1-tang

Xe đẩy inox 1 tầng

vanphatkitchen.com

ban-inox-co-ke-tren

Bàn inox có kệ trên

vanphatkitchen.com

mang-rua-tay-inox

Máng rửa tay inox

vanphatkitchen.com

tu-nau-com-inox-20kg

Tủ nấu cơm inox 20kg

vanphatkitchen.com

tu-nau-com-inox-30kg

Tủ nấu cơm inox 30kg

vanphatkitchen.com

tu-nau-com-inox-50kg

Tủ nấu cơm inox 50kg

vanphatkitchen.com

tu-nau-com-inox-60kg

Tủ nấu cơm inox 60kg

vanphatkitchen.com

tu-nau-com-inox-70kg

Tủ nấu cơm inox 70kg

vanphatkitchen.com

tu-nau-com-inox-80kg

Tủ nấu cơm inox 80kg

vanphatkitchen.com

tu-nau-com-inox-100kg

Tủ nấu cơm inox 100kg

vanphatkitchen.com

ke-phang-1-tang

Kệ phẳng 1 tầng

vanphatkitchen.com

ke-phang-2-tang

Kệ phẳng 2 tầng

vanphatkitchen.com

ke-song-2-tang

Kệ song 2 tầng

vanphatkitchen.com

ke-song-3-tang

Kệ song 3 tầng

vanphatkitchen.com

ke-duc-lo-4-tang

Kệ đục lỗ 4 tầng

vanphatkitchen.com

ke-phang-4-tang

Kệ phẳng 4 tầng

vanphatkitchen.com

ke-song-4-tang

Kệ song 4 tầng

vanphatkitchen.com

ban-gia-vi

Bàn gia vị

vanphatkitchen.com

ban-inox-3-tang

Bàn inox 3 tầng

vanphatkitchen.com

ban-inox-2-tang

Bàn inox 2 tầng

vanphatkitchen.com

ban-inox-1-tang

Bàn inox 1 tầng

vanphatkitchen.com

chau-rua-3-hoc-inox

Chậu rửa 3 hộc inox

vanphatkitchen.com

chau-rua-doi-inox

Chậu rửa đôi inox

vanphatkitchen.com

chau-rua-don-inox

Chậu rửa đơn inox

vanphatkitchen.com

quay-bar-inox-nha-hang

Quầy bar inox nhà hàng

vanphatkitchen.com

quay-cafe-inox-cao-cap

Quầy cafe inox cao cấp

vanphatkitchen.com

quay-bar-inox-cao-cap

Quầy bar inox cao cấp

vanphatkitchen.com

quay-cafe-inox-mini

Quầy cafe inox mini

vanphatkitchen.com

quay-bar-inox-mini

Quầy bar inox mini

vanphatkitchen.com

quay-pha-che-inox-mini

Quầy pha chế inox mini

vanphatkitchen.com

quay-cafe-inox-304

Quầy cafe inox 304

vanphatkitchen.com

thung-da-inox-304

Thùng đá inox 304

vanphatkitchen.com

thung-da-inox-cao-cap

Thùng đá inox cao cấp

vanphatkitchen.com

thung-da-inox-am-ban

Thùng đá inox âm bàn

vanphatkitchen.com

thung-dung-da-inox

Thùng đựng đá inox

vanphatkitchen.com

thung-chua-da-inox-van-phat

Thùng chứa đá inox

vanphatkitchen.com

quay-tra-sua-inox-304

Quầy trà sữa inox 304

vanphatkitchen.com

quay-bar-inox-304

Quầy bar inox 304

vanphatkitchen.com

quay-pha-che-inox-304

Quầy pha chế inox 304

vanphatkitchen.com

quay-tra-sua-inox

Quầy trà sữa inox

vanphatkitchen.com

quay-cafe-inox

Quầy cafe inox

vanphatkitchen.com

quay-bar-inox

Quầy bar inox

vanphatkitchen.com

quay-pha-che-inox-van-phat

Quầy pha chế inox

vanphatkitchen.com

bep-ham-don

Bếp hầm đơn

vanphatkitchen.com

bep-ham-doi

Bếp hầm đôi

vanphatkitchen.com

bep-ham-3-hong

Bếp hầm 3 họng

vanphatkitchen.com

bep-a-quat-thoi

Bếp á quạt thổi

vanphatkitchen.com

bep-a-doi-kieng-to

Bếp á đôi kiềng tô

vanphatkitchen.com

bep-a-don-kieng-to

Bếp á đơn kiềng tô

vanphatkitchen.com

Bếp công nghiệp

Xem thêm

Máy rửa chén công nghiệp

Xem thêm

Thiết bị giặt là công nghiệp

Xem thêm
Tin Tức